Dzwoń: +48 697-688-228

Muzeum Sztuki - Pałac Herbsta w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi
13. 11. 16
posted by: Joanna Łabeńska
Kolekcja Sztuki Dawnej w Muzeum - Pałac Herbsta, będącym oddziałem Muzeum Sztuki w Łodzi.
Obejmuje swoim zakresem malarstwo polskie od XVII w. do początków XX w., a także rzeźbę oraz sztukę użytkową.